NHS Office

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
  • Văn phòng công ty hàng hải NHS
  • Chủ đầu tư: Mr.Chính
  • Diện tích: 325m2
  • Địa điểm: Q.2 – HCM
  • Hạng mục: thiết kế nội thất
  • Hoàn thành: 2021
  • Hotline: 0937468788