IND Design Office

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
  • Văn phòng công ty IND Design
  • Chủ đầu tư: IND Design
  • Diện tích: 75.8 m2
  • Địa điểm: Q.9 – HCM
  • Hạng mục: thiết kế nội thất
  • Hoàn thành: 2021
  • Hotline: 0937468788